ULUSLARARASI KATILIMLI

XIII. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ
KAHRAMANMARAŞ Sütçü Imam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
12 - 14 EYLÜL 2018 KAHRAMANMARAŞ - TÜRKİYE

Bilimsel Program - XIII. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ Sütçü Imam Üniversitesi Ziraat Fakültesi

ETKİNLİĞE KALAN SÜRE

ÖNEMLİ TARİHLER

ÖNEMLİ DUYURULAR

HIZLI LİNKLER

SOSYAL MEDYA

Bilimsel Program

KONGRE PROGRAMI

12 Eylül 2018 ÇARŞAMBA

 

Yer

Ziraat Fakültesi Konferans Salonu

Saat

 

8:00

KAYIT

10:00

Açılış Konuşmaları

11:00

Çay ve Kahve Arası

11:15

Açılış Paneli: Türkiye’de Tarımsal Piyasalar, Fiyat Oluşumu ve Rekabet

13:00

Yemek

 

 

I. OTURUM

 

 

SALON 1 (Konferans Salonu)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK

Saat

 

14:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Hayvansal Üretim ve Hayvansal Ürünler Ticaretinin Analizi

Hayati BAŞARAN, İpek KIZILDUMAN

14:15

Türkiye’nin Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Potansiyeli

Bahri KARLI, Mevlüt GÜL, Bektaş KADAKOĞLU

14:30

Tohumculuk Dış Ticaretinde Rekabet Gücünün Analizi ve Değerlendirilmesi

Rahmiye Figen CEYLAN, Zehra KURT, Selma DEMİRTAŞ, Çağrı BAYRAKTAR

14:45

Türkiye’de Buğday ve Buğday Mamulleri Dış Ticaret Yapısı

Sinan DURU, Aykut GÜL, Seyit HAYRAN

15:00

Türkiye’nin Zeytin ve Zeytinyağı İhracat Potansiyeli

Bahri KARLI, Mevlüt GÜL, KARADAĞ GÜRSOY

15:15

Çay ve Kahve Arası

15:30

Şehir Turu

19:30

Gala Yemeği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALON II (ANFİ 1)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL

Saat

 

14:00

Teknolojik Açık ve Etkinlik Üzerine Bir Araştırma: Kayısı Tarımı Örneği

Orhan GÜNDÜZ, Ahmet ASLAN, Vedat CEYHAN, Zeki BAYRAMOĞLU

14:15

Türkiye’de Tarım Sektöründe Yapılan Etkinlik Çalışmalarının İncelenmesi

Alamettin BAYAV, Bahri KARLI

14:30

Trakya Bölgesi Üreticilerinin Süt Sığırcılığı Faaliyetinden Vazgeçme Olasılığını Etkileyen Faktörler

Gökçe KOÇ, Ayşe UZMAY

14:45

Şanlıurfa İlinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Etkinlik Analizi

Muhammed Sami BAYRAKTAR, Gamze SANER, Hakan ADANACIOĞLU, Cuma AKBAY, Şeyda İPEKÇİOĞLU, Tali MONİS

15:00

Konya İlinde Arpa Üreten İşletmelerin Ekonomik Analizi

Rahmi TAŞCI, Zeki BAYRAMOĞLU

15:!5

Çay ve Kahve Arası

15:30

Şehir Turu

19:30

Gala Yemeği

 

 

 

SALON II (ANFİ 2)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Ziya YURTTAŞ

Saat

 

14:00

 

Neo-Liberal Ekonomi ve Türkiye Tarım Politikaları Arasında Küçük Köylünün Dönüşümü:   Edirne İli Örneği (1980-2015)

Okan CEYLAN

14:15

Fındık Tarımında Tam zamanlı ve Kısmi Zamanlı Çiftçiliğin Karşılaştırmalı Analizi

Çağatay YILDIRIM, İsmet BOZ

14:30

Konvansiyonel Tarım Ve İyi Tarım Uygulamaları Yapan İşletmelerde Gübre Ve İlaç Kullanımının Karşılaştırmalı Analizi: Samsun İli Bafra İlçesi Örneği

Gamze AYDIN ERYILMAZ, Osman KILIÇ

14:45

Dronla İzlemeye Dayalı Tarımsal Planlamada Bilişim Sistemi Modeli

Hürol ASLAN, Sevgi TÜZÜN RAD, Evrim Ersin KANGAL

15:00

                        Rize İlinde Organik Çay Üretiminin Benimsenmesi

Kürşat DEMİRYÜREK, Nur İlkay ABACI, Elif KESKİN

15:15

Çay ve Kahve Arası

15:30

Şehir Turu

19:30

Gala Yemeği

 

 

 

 

 

SALON IV (ZF-112)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Atilla KESKİN

Saat

 

14:00

Türkiye’de Sığır Eti Üretim ve Dış Ticaretinde Son 25 Yıllık Tarımsal Politikaların ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Özge Can NİYAZ

14:15

Çiftçilerin Tarım Sigortası Yaptırma Kararlarına Etki Eden Faktörler:

Mersin İli Tarsus İlçesi Örneği

Şinasi AKDEMİR, Burak ÖZTORNACI, Ali BERK, Ali Can DEVECİ, Mehmet Can ATEŞ, Burak KUVVETLİ

14:30

Tra1 Bölgesi Tarım İşletmelerinde Tarımsal Desteklerden Faydalanma Düzeyinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi

Adem AKSOY

14:45

            Türkiye’de Yerfıstığı Üreticilerinin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu

Burhan ÖZALP, M. Necat ÖREN

15:00

Türkiye’de Yağlı Tohum Üretiminde Prim Ödemesi Destekleme Politikasının Kanola Üreticileri Açısından Değerlendirilmesi

Buse AVKIRAN, Hasan YILMAZ

15:15

Çay ve Kahve Arası

15:30

Şehir Turu

19:30

Gala Yemeği

 

 

 

SALON V (ZF-113)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Zeki BAYRAMOĞLU

Saat

 

14:00

Samsun İli Terme İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Fındık Üreticilerinin Çeşitli Göstergeler Bakımından Karşılaştırılması

Ayşe Gül TUNÇER ŞEN, İsmet BOZ

14:15

Ankara İli Tarım İşletmelerinde Sermaye Yapısı ve Kullanılan Kredilerin Geri Ödenmesinde Etkili Faktörlerin Analizi

Fatma TOSUN, Erdoğan GÜNEŞ

14:30

İzmir İlinde Yağlık Zeytin Üretimi Yapan Üreticilerin Uygulanacak Destekleme Araçlarında Dikkate Alacakları Unsurların İrdelenmesi

Mine YALÇIN, Şule IŞIN

14:45

Kırsal Kalkınmada Yerel Kalkınma Stratejileri “Leader Yaklaşımı”

Aykut ÖRS, Ender KAYA

15:00

Samsun İlinde İşletme Tipi İtibariyle Tarım Sigortası Yaptırma Tercihini Etkileyen Faktörler

Çağatay YILDIRIM, Hatice TÜRKTEN, Selime CANAN, Vedat CEYHAN

15:15

Çay ve Kahve Arası

15:30

Şehir Turu

19:30

Gala Yemeği

 

 

 

 

 

 

SALON VI (ZF-114)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Mevhibe ALBAYRAK

Saat

 

14:00

Hane Halkının Süt ve Süt Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi Konya İli Meram İlçesi Örneği

Cennet OĞUZ,

Zuhal ELMASKAYA, Tuğçe TURGUT, Nedim TURGUT

14:15

Tüketicilerin Yaş Sebze Meyve Tedarikinde Etkili Olan Kriterlerin Analitik Hiyerarşik Süreç (Ahs) Yöntemi İle Belirlenmesi (Tokat İli Örneği)

Berrin DAL, Halil KIZILASLAN

14:30

Bingöl İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları

Ersin KARAKAYA, Semiha KIZILOĞLU

14:45

Tüketici – Tüketici Etkileşiminin, Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: Adana İli Gıda Ürünleri Örneği

Arzu SEÇER

15:00

Türkiye’de Süt ve Süt Ürünleriyle Yenilebilir Katı ve Sıvı Yağlara Yapılan Harcamaları Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi

Faruk URAK, Abdulbaki BİLGİÇ, Vedat DAĞDEMİR

15:15

Çay ve Kahve Arası

15:30

Şehir Turu

19:30

Gala Yemeği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Eylül 2018 PERŞEMBE

I. OTURUM

 

 

SALON I (Konferans Salonu)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

Saat

 

09:00

Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler Doğrultusunda Tarım Ekonomisi Yükseköğretimine Yeniden Bir Bakış

Fahri YAVUZ

09:15

Tarım ve Gıda Politikalarının Geleceği

Mehmet BOZOĞLU, Cengiz SAYIN, Uğur BAŞER, Bakiye KILIÇ TOPUZ, Nevra ALHAS EROĞLU

09:30

Kırsal Alanda Sosyal Yardım Politikaları İşleyiş Sistemi

Hamidou TAFFA Abdoul-Azize, Merve YILMAZ, Cengiz SAYIN

09:45

Gıda Güvenliği Politikası Açısından Alternatif Tarıma Yeniden Bir Bakış

Serpil ASLAN, Fahri YAVUZ

10:00

Tarımda Kalma Eğilimi ve Destekleyici Politikalar

Oya SAV, Cengiz SAYIN

10:15

Tartışma

10.30

Çay ve Kahve Arası

 

 

 

SALON II (ANFİ 1)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. İsmet BOZ

Saat

 

09:00

Tarımsal Yeniliklerin Yayılmasında Sosyal Ağ Yaklaşımı: Çeltik Sektörü Örneği

Mehmet AYDOĞAN, Kürşat DEMİRYÜREK

09:15

Bağcılıkta Araştırma-Yayım-Çiftçi İlişkilerinin Belirlenmesi: Malatya - Elazığ Örneği

Ahmet ASLAN, Orhan GÜNDÜZ, Hasan KOÇ, Mehmet Ali KİRACI

09:30

Bazı İllerde Yeşil Tarım Sistemleri İle Konvansiyonel Tarım Sistemi Üreticilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri

Filiz PEZİKOĞLU, Hakan ADANACIOĞLU, Gülşah MISIR, Mustafa ÖZTÜRK, Mükremin TEMEL

09:45

Sürdürülebilir Hayvancılık İçin Yem Bitkileri Üretimi Yayımı

Ahmet Haşim KESKİN, Dilek Bostan BUDAK

10:00

Alternatif Gıda Dağıtım Sistemleri ve Agroekoloji Tarım Krizine Çare Olabilir Mi?

Tayfun ÖZKAYA

10:15

Tartışma

10.30

Çay ve Kahve Arası

 

 

 

 

 

SALON III (ANFİ 2)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Göksel ARMAĞAN

Saat

 

09:00

Kırsal Kalkınmada Tarım ve Turizm Entegrasyonunun Önemi

Nuray KIZILASLAN, Tayfun ÇUKUR

09:15

Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil Envanterinde Mevcut Durum ve Pazar Odaklı Dönüşüm Olanakları

Kemalettin TAŞDAN, Osman UYSAL, O. Sedat SUBAŞI, Faruk EMEKSİZ

09:30

Türkiye’de Tarımda İstihdamın ve Kırsal Gençliğin X Ve Y Kuşağı Mesleki Doyum Ve Tarım 4.0 Açısından Analizi

Bülent GÜLÇUBUK, Gülce OLGUN SUSTA, Zeynep ÇELİK

09:45

Sosyal Medyanın Tarımsal Yayım ve Haberleşmede Kullanımı: Edirne İli Lalapaşa İlçesi Örneği

Ebru IRMAK, Aydın GÜREL

10:00

Türkiye’de Çiftlik Hayvanları Genetik Kaynaklarının Korunmasında Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaret Kullanımı

Kürşad ALBAYRAK, Kemalettin TAŞDAN, Mevhibe ALBAYRAK

1015

Tartışma

10.30

Çay ve Kahve Arası

 

 

 

SALON IV (ZF-112)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Vedat DAĞDEMİR

Saat

 

09:00

Fındık Hasadında Tarım Aracılığının Rolü

Merve YILMAZ, Cengiz SAYIN, Mehmet BOZOĞLU

09:15

            Makine-Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programının

Etkisinin Değerlendirilmesi

Ferit ÇOBANOĞLU, Halil İbrahim YILMAZ, Renan TUNALIOĞLU, Sıdıka BOZKIRAN, Ali NALBANTOĞLU, Hamza YILDIZ  

09:30

Kırsal Alanda Tarımda Yaşlanmayı Önlemek İçin Genç Çiftçi Desteği Perspektifinden Bir Bakış

Mustafa KAN, Arzu KAN, Hasan Gökhan DOĞAN

09:45

Dinamik Ekonometrik Modeller İle Sığır Sütü ve Eti Üretimi ve Üretici Fiyatlarının, Yem Fiyatları ve Tüketici Fiyatları Etkileşimi

Selma KAYALAK

10:00

Planlı Dönemden Günümüze Türkiye Tarımsal Destekleme Politikalarındaki Dönüşümler

Hasan Gökhan DOĞAN, Mustafa KAN, Arzu KAN

10:15

Tartışma

10.30

Çay ve Kahve Arası

 

 

 

 

 

 

 

SALON V (ZF-113)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Ahmet ERKUŞ

Saat

 

09:00

Kaliteli ve Markalı Zeytinyağı Üretiminde Tercihler

Dilek ÖZDOĞAN, Renan TUNALIOĞLU

09:15

Koyunculuk İşletmelerinde Sütün Değerlendirilme Biçimleri ve Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma: Hakkâri İli Örneği

İbrahim YILDIRIM, Kenan ÇİFTÇİ, Mustafa TERİN, Melike CEYLAN, Ahmet DENİZ,

09:30

Türkiye’de Kümelenme Çalışmaları

Derya BALCI, F. Handan GİRAY

09:45

Hayvancılığa Dayalı Yerel Sanayi İşletmelerinde Üretim ve Yerel Ekonomiye Katkı Sürecinde Yaşanan Sorunlar

İlkay UÇUM, Bülent GÜLÇUBUK

10:00

Türkiye’de Soya Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi

Murat KÜÇÜKÇONGAR, Mustafa KAN, Serhan CANDEMİR, Cennet OĞUZ, Arzu KAN, Mehmet KİLCİ

10:15

Tartışma

10.30

Çay ve Kahve Arası

 

 

 

 

SALON VI (ZF-114)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Adem AKSOY

Saat

 

09:00

Gençlerin Çevre Sorunları ve Çevre Korumaya Yönelik

Algıları

H. Ece SALALI, Ela ATIŞ, Cihat GÜNDEN, Kenan ÇİFTÇİ

09:15

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ekonomiye Etkileri Alanında Yapılan Çalışmaların Derlenmesi

Hasan ARISOY, İsmail ARAS, Mehmet Ferda KAYA

09:30

Türkiye’de Tarımsal Atıklar ve Yönetimi: Mevcut Durum Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Hatice TÜRKTEN, Vedat CEYHAN

09:45

Küçük Menderes Havzasında İklim Değişikliğinin Olası Etkileri ve Üreticilerin Konuya İlişkin Farkındalıkları

Yarkın AKYÜZ, Ela ATIŞ

10:00

Türkiye Tarımında Çevresel Etkinlik ve Üretim Etkinliği Hesaplamaları

Altuğ ÖZDEN, Osman Orkan ÖZER

10:15

Tartışma

10.30

Çay ve Kahve Arası

 

 

 

 

 

II. OTURUM

 

 

SALON I (Konferans Salonu)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Fahri YAVUZ

Saat

 

11:00

Options Market For Ghana’s Investment Drive: A Volatility Transmission And Hedging Approach

Osman Tahidu DAMBA, Abdulbaki BİLGIÇ, Faruk URAK

11:15

Potential Roles of Ngos For Agricultural Development In Afghanistan

Ahmad Jawid ABDUL KHALIQ, İsmet BOZ

11:30

Economic Contribution of Recycling: Case of Kahramanmaraş Province

Sarah AKBAY, Emine İKİKAT TÜMER

11:45

Farmers’ Adaptation to Climate Change and Determinants of Their Adaptation Strategies In The Central Punjab, Pakistan

Pomi SHAHBAZ, İsmet BOZ

12:00

The Impacts of The Conflict on The Agricultural Sector In Syria

Abdulrazak Ghazal, Mehmet Bozoğlu

12:15

Tartışma

12:30

Yemek

 

 

SALON II (ANFİ I)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Şule IŞIN

Saat

 

11:00

Akarsulara Yakın Kurulan Köyler İle Uzak Köylerin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Karşılaştırılması, Siirt İli Örneği

Önder Volkan BAYRAKTAR, Görkem ÖZTÜRK, Hüseyin ARSLAN, Doğan ARSLAN

11:15

Şeker-Marmelat ve Soslar-Çeşnili Ürünlerin Harcama Desenini Belirleyen Faktörlerin Analizi: Hata Bağımlı İki Değişkenli Heckman Örneklem Seçicilik Modeli Yaklaşımı

Mustafa TERİN, Abdulbaki BİLGİÇ, Pınar ŞENDİKÇİ

11:30

Antalya’da Küçükbaş Hayvancılıkta Sürdürülebilirliğe Etki Eden Ekonomik Faktörlerin Değerlendirilmesi

Meral ÖZALP, Cengiz SAYIN

11:45

Kırsal Alanda Yerleşim Bölgesine Göre Yoksulluğun Göstergeleri: Konya İli Hadim İlçesi Örneği

Arzu KAN, Cennet OĞUZ

12:00

Kırsal Kesimde Yoksulluk Algısı ve Yaşam Memnuniyeti

Müge K. DAVRAN, Naciye TOK

12:15

Tartışma

12:30

Yemek

 

 

 

 

 

 

 

 

SALON III (ANFİ 2)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN

Saat

 

11:00

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Dünya Üretim ve Ticareti

Mükremin TEMEL, A. Bircan TİNMAZ, Mustafa ÖZTÜRK, Orhan GÜNDÜZ

11:15

Türkiye’de ki Fiyat Geçişkenlik İlişkilerinin Ekonometrik Olarak Değerlendirilmesi

Melek AKAY

11:30

Türkiye’nin Limon İhracatının Arıma ve Yapay Sinir Ağları Yöntemleriyle Tahmini

Osman UYSAL, Serhan CANDEMİR, Mehmet AYDOĞAN

11:45

Muhtemel Ab Üyeliğinin Türkiye Et Üretimine Olası Bölgesel Etkilerinin Analizi

İrfan Okan GÜLER, Fahri YAVUZ

12:00

Pamuk Fiyatlarının Kahramanmaraş’ın İthalat ve İhracatına Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Arif Selim EREN, Cem ENGİN, Mesut BİLGİNER

12:15

Tartışma

12:30

Yemek

 

 

 

SALON IV (ZF-112)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Cengiz ÇAKIR

Saat

 

11:00

Mersin İli Turunçgil Üreticilerinin Sosyo - Kültürel Özellikleri ve İtu Eğilimleri

O. Sedat SUBAŞI, Osman UYSAL, Erkan AKTAŞ

11:15

Su Ürünleri Avcılık Politikalarının Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Balıkçılar Tarafından Değerlendirilmesi

Mine HASDEMİR, Vedat CEYHAN, Tijen ÖZÜDOĞRU, Umut GÜL, Ebru YAZICI, Gonca GÜL YAVUZ, Kemalettin TAŞDAN, Erdal ÜSTÜNDAĞ

11:30

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Omü Örneği

Hilal DEMİR, Kürşat DEMİRYÜREK

11:45

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Türkiye’de Tarım Politikalarının Analizi ve Temel Çıkarımlar

Zeliha YASAN ATASEVEN, Bülent GÜLÇUBUK

12:00

Gençlerin Tarımın Geleceğine Bakış Açıları

Burçin BAŞARAN, Sema KONYALI, Yasemin ORAMAN, Zehra M. TENGİZ

12:15

Tartışma

12:30

Yemek

 

 

 

 

 

 

 

SALON V (ZF-113)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Mehmet BOZOĞLU

Saat

 

11:00

Edirne’de Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerde Ortaklık Yapısı

Hayati BAŞARAN, Ebru IRMAK

11:15

Türkiye’de Tarımda Kadın ve Kadın İstihdamı

Selda ARSLAN, Belma ÖZERCAN

11:30

Adana İli Aşağı Seyhan Ovasında Faaliyet Gösteren Sulama Birliklerinin Mevcut Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Püren VEZİROĞLU, Ali YALÇIN, Ufuk GÜLTEKİN

11:45

Tarımsal Örgütlenmede Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği)

Sibel KADIOĞLU, Gökhan TAŞĞIN, Banu KADIOĞLU

12:00

İzmir İlinde Sulama Kooperatifi ve Sulama Birliği Ortak ve Üyelerinin Yönetimsel Memnuniyet ve Yönetime Katılım Düzeyleri

Zübeyde ALBAYRAM DOĞAN, İlkay ÖZDEMİR, Murat YERCAN, Faruk METİNOĞLU

12:15

Tartışma

12:30

Yemek

 

 

 

SALON VI (ZF-114)

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Celile DÖLEKOĞLU

Saat

 

11:00

İyi Tarım Uygulamalarının Sürdürülebilirliğine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi ve Desteklemelerin Etkisi: Göksu Deltası Örneği

Kübra POLAT, İlkay DELLAL

11:15

Kırsal’da Biyo çeşitlilik Duyarlılığı

Sevinç KARABAK, Rahmi TAŞCI, Vedat CEYHAN, Ayfer TAN, Saadet TUĞRUL AY, Kürşad ÖZBEK

11:30

Yozgat Kırmızı Et Üreticileri Birliğine Üye İşletmelerin Genel Özellikleri, Yetiştiricilik ve Pazarlama Sorunları

Adnan ÇİÇEK, Uğur SAĞLAM, Merve ÇAKIR

11:45

Kırsal Ve Kültürel Turizm Bütünleşmesinde Yerel Paydaşların Rolü

Naciye TOK, Renan TUNALIOĞLU

12:00

Vermikompost Üretimi Eğitimi Projesinin Bölgeye Olan Etkileri: Kırşehir İli Örneği

Arzu KAN, Mustafa KAN, F. Şüheda HEPŞEN TÜRKAY

12:15

Tartışma

12:30

Yemek

 

 

 

 

 

 

 

 

III. OTURUM

 

 

SALON I (Konferans salonu)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Semiha KIZILOĞLU

Saat

 

14:00

Türkiye’de Tarımsal Risk Yönetimi ve Tarım Sigortaları

Zeki KURT

14:15

Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesinde Mısır Üretim Faaliyetinin Ekonomik Analizi

Mücahit PAKSOY, Nuran ORTASÖZ

14:30

Su Ürünleri Sektöründe Örgütlenmede Yaşanan Sorunlar: Antalya İli Örneği

Evrim Beyhan ŞEN, Serpil YILMAZ

14:45

Batı Akdeniz Bölgesi Hayvancılık Kooperatiflerinde Ortakların ve Yöneticilerin Kooperatifçilik İlkeleri Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

Asaf ÖZALP, İbrahim YILMAZ

15:00

Altınkaya Sulama Birliği’nden Su Temin Eden İşletmelerde Brüt Kar ve Sulama Suyu Ücreti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Bafra Ovası Örneği, Türkiye

Esin HAZNECİ, Halil KIZILASLAN

15:15

Çay ve Kahve Arası

15:30

Şehir Turu

19:30

Akşam Yemeği

 

 

 

SALON II (ANFİ 1)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Selahattin ERAKTAN

Saat

 

14:00

Hayvancılık İşletmesi Kuruluş Yeri Seçimi Kararının Analitik Ağ Süreci Yaklaşımı İle Belirlenmesi: Kırşehir İli Örneği

Başar ALTUNTAŞ, Arzu KAN

14:15

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Ekonomideki Yeri ve Önemi:

Arnavutluk Örneği

Rozeta TUSHA, Mithat DİREK, Arzu KAN

14:30

Samsun İlindeki Besi Sığırcılığı İşletmelerinde Et Üretim Maliyeti ve Karlılığı

Nevra Alhas EROĞLU, Mehmet BOZOĞLU

14:45

Büyükbaş Hayvancılık Sektöründe Süt Gelirini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Kuzeydoğu Anadolu Örneği

Oktay GÜVEN, Fahri YAVUZ

15:00

Samsun İlinde Kültür Balıkçılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi

Yunus Emre TERZİ, Mehmet AYDOĞAN

15:15

Çay ve Kahve Arası

15:30

Şehir Turu

19:30

Akşam Yemeği

 

 

 

SALON III (ANFİ 2)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Ayşen OLGUN

Saat

 

14:00

Samsun İlinde Tarım Ürünlerinin Yol Kenarı Tezgâhlarda Doğrudan Pazarlanması

Elif BUĞAZ, Mehmet BOZOĞLU

14:15

Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Fonksiyonel Gıda Farkındalıklarının İncelenmesi

Renan TUNALIOĞLU, Sıdıka BOZKIRAN, Ferit ÇOBANOĞLU, Halil İbrahim YILMAZ

14:30

İzmir İlinde Tüketicilerin Gıda Temelli Yaşam Tarzlarının Belirlenmesi

Cihat GÜNDEN, Ela ATIŞ, H. Ece SALALI

14:45

Çukurova Üniversitesi Balcalı Markasının Güvenilir Gıda Ürünleri Açısından Tüketici Değerlendirmeleri

Baran YAŞAR, Dilek BOSTAN BUDAK, Ufuk GÜLTEKİN,

Fırat AYAS

15:00

Organik Ürün Talebinde Tüketici Tercihi ve Tüketici Profili İlişkisi: Romanya ve Türkiye Karşılaştırması

Rahmiye Figen CEYLAN, Metin GÖKSEL AKPINAR, , Mehmet GÜVEN, Okan ÖZAYDIN, Ana-Maria CHERCIOV

15:15

Çay ve Kahve Arası

15:30

Şehir Turu

19:30

Akşam Yemeği

 

 

 

SALON IV (ZF-112)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Mecit Ömer AZABAĞAOĞLU

Saat

 

14:00

Türkiye’de Biyoekonomi Girişimciliğinin Tarımdaki Önemi

Zeki BAYRAMOĞLU, Mahmut TEKİN, Kemalettin AĞIZAN

14:15

Tarımsal Arazilerin Miras ve Satış Yoluyla Devrinde Anlaşmazlık Durumları ve Çözüm Önerileri

İsmet İpek KAVASOĞLU, Cengiz SAYIN

14:30

Gübre Sektörünün Türkiye Tarımı Ve Ekonomisi Açısından Analizi

M. Ömer AZABAĞAOĞLU, Umut YILDIRIM

14:45

Gıda Güvenilirliğinin Sağlanmasında Risk Yönetimi Yeterliliğinin Önemi ve Çiftçi-Kamu İşbirliğinin İşlevselliği

Funda KADİM, Bülent GÜLÇUBUK

15:00

Türkiye’de Kırmızı Et Arzı, Piyasa Fiyat Oluşumu ve Piyasayı Düzenleyici Politikalar

Osman Doğan BULUT, Cengiz SAYIN

15:15

Çay ve Kahve Arası

15:30

Şehir Turu

19:30

Akşam Yemeği

 

 

 

 

 

SALON V (ZF-113)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Orhan GÜNDÜZ

Saat

 

14:00

Tr83 Bölgesinde Tarım İşletmelerinde Çevreyi Korumanın Fırsat Maliyeti

Selime CANAN, Vedat CEYHAN

14:15

İklim Değişikliğinin Türkiye’nin Arıcılık Ekonomisi Üzerindeki Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi

Figen ÇUKUR

14:30

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı: Mersin İli Örneği

Bekir DEMİRTAŞ, Aybüke KAYA, Fatih ALŞAN

14:45

Sebze Fidesi Üretiminde Meydana Gelen Atıkların Ekolojik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği

M. Nisa MENCET YELBOĞA, Cengiz SAYIN, F. Dilek ERYİĞİT

15:00

Verim Çağındaki Elma Ağaçlarında Yüzey Sulama Yönteminden Damla Sulama Sistemine Geçiş Sürecinin Ekonomik Değerlendirmesi

Fatma Pınar ÖZTÜRK, Cenk KÜÇÜKYUMUK, Halit YILDIZ, Emel KAÇAL

15:15

Çay ve Kahve Arası

15:30

Şehir Turu

19:30

Akşam Yemeği

 

 

 

 

SALON VI (ZF-114)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA

Saat

 

14:00

Tarımsal Yayımda Program Planlama Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Erzurum İli Örneği

Gökhan Taşğın, Tecer Atsan

14:15

Samsun İli Çarşamba İlçesindeki Fındık Üreticilerinin Basınçlı Sulama Sistemlerini Benimsemesini Etkileyen Faktörler

Hatice TÜRKTEN, Çağatay YILDIRIM, Nur İlkay ABACI, İsmet BOZ, Kürşat DEMİRYÜREK

14:30

Kırklareli Ve Edirne İllerinde Bitkisel Ürün Sigortası Yaptıran ve Yaptırmayan Üreticilerin Tarımsal Yenilikleri Uygulama Yönünden Karşılaştırılması

Erol ÖZKAN,  Başak AYDIN, Harun HURMA, Fuat YILMAZ

14:45

Açlık ve Yoksullukla Mücadelede “Gıda Bankası” Uygulamaları

Sertaç DOKUZLU, Eylem DURMUŞ, Büşra ÜNSAL, A. Yahiya AWOL

15:00

Türkiye’de Yayım Elemanlarının Tarım Sektöründeki Önemi

Cevahir KAYNAKÇI, İsmet BOZ

15:15

Çay ve Kahve Arası

15:30

Şehir turu

19:30

Akşam Yemeği

 

 

14 Eylül 2018 CUMA

I. OTURUM

 

 

SALON I (Konferans Salonu)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. İbrahim YILMAZ

Saat

 

09:00

Samsun İlindeki Besi İşletmelerinin Sosyal Sürdürülebilirlik Düzeyi ve Etkili Faktörler

Uğur BAŞER, Mehmet BOZOĞLU

09:15

Domates Üretiminin Fonksiyonel Analizi: Tokat İli Örneği

Murat KÜLEKÇİ, Mehmet Muhammed SARI, Adem AKSOY

09:30

Batı Akdeniz Bölgesinde Yem Fabrikalarında Büyükbaş Karma Yem Üretiminin Optimizasyon Araştırması

Hilal ÖZCAN, İbrahim YILMAZ

09:45

Sürdürülebilir Gıda Değer Zinciri Yaklaşımı

Hakan ADANACIOĞLU, Gamze SANER, H. Burak AĞIR

10:00

Yerel Buğdaylar ve Ürünlerinin Üretimi; Kars, Balıkesir ve Çanakkale İlleri Örneği

Mesut Yüce YILDIZ, Tayfun ÖZKAYA

10:15

Tartışma

10.30

Çay ve Kahve Arası

 

 

 

SALON II (ANFİ 1)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Tecer ATSAN

Saat

 

09:00

Üreticilerin Tarımsal İlaçlara Karşı Bilgi, Tutum ve Davranış Literatürünün Değerlendirilmesi

Şule IŞIN, M. Çağla ÖRMECİ KART

09:15

Manisa İli Kuru Üzüm Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi

Hülya UYSAL, Şener UYSAL

09:30

Türkiye’nin Pamuk Üretimi İçin Bir Öngörü Modeli: Var Yaklaşımı

Osman Orkan ÖZER, Altuğ ÖZDEN

09:45

Dünyada Gıda Güvenliğini Sağlama ve Gıda Yoksunluğunu Azaltmaya Yönelik Küresel Girişimlerin Değerlendirilmesi ve Analizi

Deniz BERBER, Bülent GÜLÇUBUK

10:00

Türkiye’de Organik Süte Yönelik Potansiyel Talebinin Tahminlenmesi

Nilgün DOĞAN, Semiha KIZILOĞLU, Abdülbaki BİLGİÇ

10:15

Tartışma

10.30

Çay ve Kahve Arası

 

 

 

 

 

SALON III (ANFİ 2)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Erkan REHBER

Saat

 

09:00

Türkiye’de Lisanslı Depoculuk Sisteminin Mısır Yetiştiren Çiftçi Gelirleri Üzerinde Olası Etkileri

Kerem HAZNECİ, Esin HAZNECİ

09:15

Nişasta Bazlı Şeker Kotasının Hayvancılık Ekonomisine Etkisi

Ata Mustafa KARA, Kasım Eren TUNA, Dilek BOSTAN BUDAK

09:30

Gençlerin Tarımın Geleceğine Bakış Açıları

Burçin BAŞARAN, Sema KONYALI, Yasemin ORAMAN, Zehra M. TENGİZ

09:45

Türkiye’de Lisanslı Depoculuğun Mevcut Durumu ve Sistemin Etkin İşleyişine Yönelik Çözüm Önerileri

Fatmagül CANİK, Eda AYGÖREN, Zerrin ÖZKAN

10:00

Kırsal Alanda Sosyal Sermayenin Yaşam Memnuniyeti Üzerine Etkisi

Şerafettin KELEŞ, Atilla KESKİN, Nur ERTEK

10:15

Tartışma

10.30

Çay ve Kahve Arası

 

 

 

 

SALON IV (ZF-112)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Erdal DAĞISTAN

Saat

 

09:00

Türkiye’ De Sofralık Zeytin Üretimi ve Pazarlaması

Ayça Nur ŞAHİN, Yakup Erdal ERTÜRK, Ayşe KARADAĞ GÜRSOY, Bakiye KILIÇ TOPUZ

09:15

Türkiye’de Manda Ürünleri Pazarlaması ve Sorunları- Samsun Örneği

Zerrin ÖZKAN, Eda AYGÖREN, Fatmagül CANİK

09:30

Iğdır İlinde Ceviz Üretimi ve Pazarlaması

Yakup Erdal ERTÜRK, Bakiye KILIÇ TOPUZ, Emine AŞKAN, Ecevit EYDURAN

09:45

Sürdürülebilir Tarım; Niçin?

Fahriye Yonca AYAS

10:00

Yaş Meyve ve Sebze İhracatı Tedarik Zincirinde Üretici - İhracatçı İlişkilerinin İncelenmesi: Antalya İli Örneği

Eda İLBASMIŞ, Burhan ÖZKAN

10:15

Tartışma

10.30

Çay ve Kahve Arası

 

 

 

 

 

 

 

 

SALON V (ZF-113)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Onur ERKAN

Saat

 

09:00

Household Nutrition Consumption in Turkey

Cuma AKBAY

09:15

Household Food Waste In Turkey: Consumer Behavior and Perception

Celile Ö. DÖLEKOĞLU, Sema GÜN, Seda ŞENGÜL, Handan GİRAY, Işıl VAR 

09:30

Coğrafi İşaretlerde İzlenebilirlik ve Denetim

Sertaç DOKUZLU, Jean-Claude PONS, Maud ROGGIA

09:45

Effects of War on Agriculture in Syria

Kuteybe GANNUM

10:00

Y Kuşağı Tüketicilerin Gıda Satın Alma Davranışı

Celile Ö. DÖLEKOĞLU, Onur ÇELİK

10:15

The Factors Affecting Food Insecurity in Eastern Region of Afghanistan

Asıf Khan AHMADZAI, Cuma AKBAY

10.30

Tartışma

10:30

Çay ve Kahve Arası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. OTURUM

 

 

SALON Konferans Salonu

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Sertaç DOKUZLU

Saat

 

11:00

Örtüaltı Çilek Üretiminde İyi Tarım Uygulaması İle Konvansiyonel Üretimin Karşılaştırılması

Temur KURTASLAN, Berna SEZENER, Ş. Nalan AKAROĞLU

11:15

Kadının Tarımdaki Rolü ve Türkiye’de Tarımsal Yayım

Melike BAHÇECİ DUMAN, Tali MONİS

11:30

Kahramanmaraş İlinde Gıda Sektöründeki İşletmelerde Elektronik Ticaret Uygulamaları

Bahar ÖZDEMİR, Mücahit PAKSOY

11:45

Fındık İşletmelerin Destekleme Düzeyine Bağlı Yetiştirme İstekliliği

Buket ALTUNPALA, Mehmet BOZOĞLU

12:00

Tartışma

12:15

Yemek

 

 

 

SALON II (ANFİ 1)

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Tayfun ÇUKUR

Saat

 

11:00

Arıma Modeli İle Türkiye Fındık Üretim Projeksiyonu

Türkay BARS, İlkay Uçum, Cuma AKBAY

11:15

İyi Tarım Uygulamalarının Gaziantep İli ve Kiraz Üretimine Ekonomik Etkisi

Hatice YAVUZ, Ali ÇALLI, Esin UYSAL

11:30

Osmaniye İli Kadirli İlçesinde Üreticilerin Örtü Altı Yetiştiriciliği Yapmama Nedenleri

Taha TECİR, Nermin BAHŞİ

11:45

Kırsal Kadının Semt Pazarlarındaki Girişimciliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Samsun İli Örneği

Sema Ezgi YÜCEER, Kürşat DEMİRYÜREK

12:00

Tartışma

12:15

Yemek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALON IV (ZF-112)

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Osman KILINÇ

Saat

 

11:00

Mersin İli Dağ ve Ova Köylerinde Keçi Yetiştiriciliğinin Sosyo-Ekonomik Önemi

F. İlknur ÜNÜVAR, İlkay DELLAL

11:15

Organik Tarımın Amaçları ve İlkeleri

İsmail Hakkı İNAN, Esengül GÜLGÖR DOĞAN

11:30

İnsani Kalkınma ve İstikrarsızlık İkilemi

Orhan ÖZÇATALBAŞ

11:45

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ekonomiye Katkısı

Emine GÜLMEZ, Oğuz PARLAKAY

12:00

Tartışma

12:15

Yemek

 

KAPANIŞ: 14: 00 – 15: 00 GENEL DEĞERLENDİRME

 

 

 

POSTER PROGRAMI

13 Eylül PERŞEMBE (Saat: 09:00-15:30)

P1

Harran Ovası Koşullarında Nar (Punica Granatum L.) Yetiştirilen Alanlara Uygulanan Farklı Gübrelerde Ekonomik Optimum Dozun Belirlenmesi

Abdullah ŞAKAK, Hatice KARA, A. Suat NACAR, Tali MONİS, Ahmet ÇIKMAN

P2

Türkiye’de İyi Tarım Uygulamalarındaki Son Gelişmeler

Tayfun ÇUKUR

P3

Gıdada İzlenebilirlik ve Bilgi Akışı

Cansu BALİ, Renan TUNALIOĞLU

P4

Gap Bölgesi’nde Susam Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Ahmet ÇIKMAN, Tali MONİS, Şeyda İPEKÇİOĞLU, Servet ABRAK

P5

Gap Bölgesi 2008-2017 Yılları Arası Pamuk Üreten İşletmelerde Üretim Maliyeti, Karlılık Düzeyinin Değerlendirilmesi

Tali MONİS, Ahmet ÇIKMAN, Şeyda İPEKÇİOĞLU, Servet ABRAK

P6

Türkiye’nin Yaş Sebze Sektörü Dış Ticaretindeki Gelişmeler

Mustafa ÖZTÜRK, Mükremin TEMEL

P7

Arpanın (Hordeum Vulgare) Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Amine BEYDOĞAN, Mustafa YILDIRIM, Aynur YAMAN

P8

Türkiye Açısından Makarnalık Buğdayın Ekonomik Durumu

Aynur YAMAN, Mustafa YILDIRIM, Amine BEYDOĞAN

P10

Sürdürülebilir Tarım ve Küçük Aile İşletmeleri

Tuba BEŞEN

P11

Bingöl İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Semiha KIZILOĞLU, Ersin KARAKAYA

P12

Türkiye’de Örtüaltı Domates Üretiminin Gelişimi

M. Ali Çelikyurt, Aylin Kabaş, Musa Kuzgun

P13

Tr 32 Bölgesinde Genç Çiftçilerin Köyden Kente Göç Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Duygu BİROL

P14

Türkiye Pamuk Üretimi ve İthalatının Box-Jenkins ve Delphi Yöntemleri İle Tahmini

Önder ERALP

P15

Örtüaltı Sebze Ve Turunçgil Yetiştirilen Alanlarda Biyolojik veya Biyoteknik Mücadele Ürünlerinin Kullanımı

Betül SAYIN, Musa KUZGUN, Alamettin BAYAV, Tuba BEŞEN, Meltem EMRE, M. Ali ÇELİKYURT, Dilek KARAMÜRSEL, Ş. Gülden YILMAZ, Selda ARSLAN

P16

Türkiye’de Meyve Fidanı Üreten Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Mevcut Durumları ve Sorunları

Dilek KARAMÜRSEL,Fatma Pınar ÖZTÜRK, Meltem EMRE, Alamettin BAYAV, Cennet OĞUZ

P17

Meyve Fidanı Üreten Kamu ve Özel İşletmelerin Sektöre Yönelik Bakış ve Beklentileri

Dilek KARAMÜRSEL, Fatma Pınar ÖZTÜRK, Meltem EMRE, Alamettin BAYAV, Cennet OĞUZ, Ömer Faruk KARAMÜRSEL, Emel Kaçal, Süleyman AKOL, Ayşegül SARISU, Mesut ALTINDAL

P18

Tarım Ekonomisi Lisans Öğrencilerinin Seçmeli Ders Tercihlerini Etkileyen Faktörler

Mehmet BOZOĞLU, Uğur BAŞER, Bakiye KILIÇ TOPUZ, Nevra ALHAS EROĞLU

P19

Sürdürülebilirlik Göstergesi Olarak Ekolojik Ayakizi

Filiz PEZİKOĞLU, Mustafa ÖZTÜRK

P20

Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretim Durumu

Sibel KADIOĞLU, Banu KADIOĞLU, Muhammed Sami BAYRAKTAR

P21

Türkiye’de Biyoekonomi

Banu KADIOĞLU, Sibel KADIOĞLU, Muhammed Sami BAYRAKTAR

P22

Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Pazarlama Fonksiyonu Üzerine Bir Araştırma

Mükremin TEMEL, A. Bircan TİNMAZ, Mustafa ÖZTÜRK, Orhan GÜNDÜZ

P23

Tarım Banka Kartı Uygulamasının Olumlu ve Olumsuz Yönleri

Miray KALAYCI, Cengiz SAYIN

P24

Türkiye Zeytinyağında Arz Analizi

Mine YALÇIN, Osman UYSAL

P25

Türkiye’de Dane Mısır Mevcut Durumu ve Üretim Projeksiyonu

Yasemin KİRAZ, Burak UZUN,

P26

Akça Armut Çeşidinde Avg (Aminoethoxy-Vinylglycine)’nin Verim, Kalite ve Gelir Üzerine Etkisi

Meltem EMRE, Sinan BUTAR, Melike ÇETİNBAŞ

P27

Aydın İli Kestane Üretimi ve Ticareti

Sıdıka BOZKIRAN, Göksel ARMAĞAN

P28

İzin Verilen Ve Verilmeyen Alanlarda Fındık Yetiştiriciliğinin Maliyet-Karlılık Analizi

Buket ALTUNPALA, Mehmet BOZOĞLU

P29

Tarım ve Gıda Sektöründe Sosyal İçerikli Standartlar

Sertaç DOKUZLU, Eylem DURMUŞ, A. Yahiya AWOL, Büşra ÜNSAL

P30

Dünyada Ve Türkiye’de Tarımsal Ticarette Yaşanan Gelişmeler

İlkay UÇUM, Türkay BARS, Fatma TOSUN

P31

Gıda Güvencesi Sorunu ve Çözüm Önerileri

Güneş EREN YALÇIN, Ebru YAZICI

P32

Türkiye’de Organik Hayvancılığın Mevcut Durumu Ve Gelişimi

Türkay BARS, İlkay Uçum, Cuma AKBAY

P33

Turunçgil Yetiştiriciliğinde Üretime ve Geleceğine İlişkin Karar Etkenleri: Doğu Akdeniz Örneği

Kemalettin TAŞDAN, O. Sedat SUBAŞI, Osman UYSAL, Gonca GÜL YAVUZ, Burak UZUN

P34

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü Yöneticisi İstihdam Desteğinin Etkisinin Belirlenmesi: Ankara İli Örneği

Umut GÜL, Zeliha Y. ATASEVEN, Zehra ÇiÇEKGİL, Tijen ÖZÜDOĞRU

P35

Çilek Pazarlama Sistemi İçindeki Aktörler (Aydın İli Örneği)

Berna SEZENER, Temur KURTASLAN

P36

Kırsal Alanda Yaşayan Kadınların Girişimcilik Eğilimleri

Temur KURTASLAN, Berna SEZENER, Yıldırım TOPRAK2

P37

Türkiye’de Ceviz Üretimi ve Dış Ticaretinde Gelişmeler

Arzu SEÇER, Baran YAŞAR

P38

Tr4 Bölge’de Yaş Meyve-Sebze Depolamada Meydana Gelen Kayıplar ve Kayıplara Neden Olan Faktörler

Gülşah MISIR, Filiz PEZİKOĞLU, Arzu ŞEN, Mükremin TEMEL, Mustafa ÖZTÜRK

P39

Türkiye’de Ahududu Üretimi ve Pazarlaması

Ayşe KARADAĞ GÜRSOY, Erdal ERTÜRK, Bakiye KILIÇ TOPUZ

P40

Tarım Fuarlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Arzu KAN, Başar ALTUNTAŞ

P41

Organik Sultani Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretiminde Organik Preparat Uygulamalarının Üretim Maliyetleri Üzerine Etkileri

Fadime ATEŞ, Selçuk KARABAT

P42

Arıcılıkta Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Azdavay İlçesi Örneği

Volkan BURUCU, Hayriye Sibel GÜLSE BAL

P43

Kooperatif Çalışanlarının Kariyer Tatminlerine Yönelik Bir Araştırma

Funda ER ÜLKER, Gülen ÖZDEMİR

P44

Yararlanıcıların TKDK Desteklerine İlişkin Görüşleri: Isparta İlinde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örneği

Kaan KAPLAN, Ömer BARMAN, Fatma Handan GİRAY

P45

Türkiye’de Pancar Şekeri Üretimi ve Pazarlanması

Osman Doğan BULUT, Yakup Erdal ERTÜRK, Ayça Nur ŞAHİN

P46

Kırsal Kalkınma Çalışmalarında Kültürel Ekoloji Yaklaşımı: Isparta İli Eğirdir İlçesi Göktaş Mahallesi Uygulaması

Şekibe ŞANAL, F. Handan GİRAY

P47

Türkiye’de Domates Üretiminde İç Ticaret Hadleri

M.Nisa MENCET YELBOĞA, Cengiz SAYIN, F.Dilek ERYİĞİT

P48

Toprakaltı Seraları

Kasım Eren TUNA, Ata Mustafa KARA, Dilek BOSTAN BUDAK

P49

Meyve Islahında Tüketici-Kalite- Duyusal Analiz İlişkileri ve Önemi

Fatma Pınar ÖZTÜRK, Emel KAÇAL, Dilek KARAMÜRSEL, Gökhan ÖZTÜRK

P50

Taze Armut Tüketim Sıklığı İle Fiyat ve Tüketicilerin Bazı Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Fatma Pınar ÖZTÜRK, Gökhan ÖZTÜRK, Emel KAÇAL, Dilek KARAMÜRSEL, Alamettin BAYAV, Ayşegül SARISU

P51

Ab Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı Çerçevesinde Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Desteklemesi

Ender KAYA, Aykut ÖRS

P52

Tarım Ekonomisinde Büyüme Aracı Olarak İnovasyon Yaklaşımı

Ender KAYA, Aykut ÖRS

P53

Türkiye'de Kiraz Üretiminin Tahmin Edilmesi

Seda Çakır NAMDAR, Osman UYSAL

P54

Türkiye’de Tarımsal Desteklemelere Yeni Bir Yaklaşım: Genç Çiftçi Projesi

Halime Bozan, İlkay Kutlar

P55

Mevsimlik Tarım İşçileri

Fahriye Yonca AYAS

P56

Türkiye’de Kuraklık Nedeniyle Potansiyel Tahıl Üretim Kaybı

Tuğçe KAYA, Dilek BOSTAN BUDAK

P57

Günümüz Bakış Açısıyla Türkiye'de Kırsal Göçün Bir Sorun Olma Algısı

Ertuğrul GÜREŞCİ

P58

Pastane (Pastacılık ve Unlu Mamuller) İşletmeleri Sahip ve Çalışanlarının Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Çorum İli Sungurlu İlçesi Örneği

Asaf ÖZALP, İbrahim YILMAZ

P59

Antalya İlinde Topraksız Serada Domates Üretimi Yapan İşletmelerin Sosyo Ekonomik Yapılarının İncelenmesi

Eda İLBASMIŞ, Burhan ÖZKAN

P60

Bitki Pasaportu ve İzlenebilirlik

Ceren POLAT

P61

Katı Atık Bertaraf Tesisi Çevresinde Oluşan Sorunlar: Adana İli Örneği

Kübra AYTEKİN, Betül BAYRAM

P62

Tarımda Yönetim Bilgi Sistemi

Ali TOKER

P63

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun Tarımsal İşletmelerde Uygulanması ve Sonuçları

Fikri BİLİR, Cengiz SAYIN

P64

Şanlıurfa İlinde Organik Tarımın  Benimsenmesi Ve Yayılması  

Lale TAŞ, İsmet BOZ